Loading

wait a moment

การผกผันของอุณหภูมิ

ในช่วงฤดูหนาวในยูทาห์การผกผันอุณหภูมิมักจะดักจับอากาศหนาวเย็นที่สกปรกภายใน Salt Lake Valley ซึ่งทำให้ Utah มีอากาศแย่ที่สุดในประเทศ นักวิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพของตัวกรอง HEPA ภายในบ้าน เหตุผลหนึ่งที่เราต้องการศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองอากาศ HEPA ในบ้านเป็นเพราะคนเรามักจะถามว่าสามารถทำอะไรเพื่อป้องกันปอดได้

ในช่วงที่อากาศแย่ ในเมืองซอลท์เลค เราพบว่าการใช้ตัวกรอง HEPA แบบสแตนด์อะโลนในบ้านและการให้หน้าต่างในบ้านปิดสามารถทำให้อากาศภายในบ้านสะอาดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออากาศภายนอกแย่มาก ผลการศึกษาถูกนำเสนอในวันที่ 16 กันยายนระหว่างการประชุมนานาชาติของ European Respiratory Society ในปารีส