Loading

wait a moment

นายกสมาคมสตรีข้ามเพศยื่นร่างกฎหมายรับรองสิทธิ

นายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยและเลขาธิการมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจพร้อมด้วยเพื่อนสตรีข้ามเพศเข้ายื่นร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศต่อนายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิความเสมอภาคที่ผ่านมาเรามีปัญหาในหลายเรื่องเช่น การเกณฑ์ทหาร การทำงาน การแต่งกายการถูกจำคุกรวมทั้งการข่มขืน

ที่ไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผลิตซ้ำมามากกว่า 50 ปีแล้วดังนั้น การผลักดันกฎหมายฉบับนี้จะนำพาประเทศไทยไปสู่สิทธิและเสรีภาพ ทำให้ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยมีสิทธิและเสรีภาพในความหลากหลายทางเพศระดับต้นๆ ของโลก ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นการรับรองสิทธิของสตรีข้ามเพศหลังจากมีการแปลงเพศแล้ว และอยากให้ถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยระหว่างการแถลงข่าว นายยลดาพร้อมด้วยเพื่อนๆ สตรีข้ามเพศมีน้ำตาคลอระหว่างการแถลงข่าว เนื่องจากได้ผลักดันในเรื่องดังกล่าวมาอย่างยาวนานและต้องการให้เปลี่ยนคำนำหน้าตามเพศสภาพเพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องเอกสารทางราชการ