Loading

wait a moment

Category: health news

กรมแพทย์เตือนภัยครีม หน้าขาว

กรมการแพทย์มีข้อแนะนำว่าควรศึกษารายละเอียดครีมก่อนนำมาใช้ เพราะอาจทำร้ายผิวโดยไม่รู้ตัว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากกรณีกระแสนิยมผิวขาว หน้าใส ทำให้มีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวหลากหลายยี่ห้อจำหน่ายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งครีมทาหน้า ครีมทาผิวกาย และสบู่ ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้บริโภคนั้น

ภัยใกล้ตัว ‘ผู้สูงอายุ’ หลอกเอาทรัพย์สิน

เผยสถิติลูกหลาน คนใกล้ชิดภัยใกล้ตัวผู้สูงอายุ ไม่เข้าใจการดูแลทอดทิ้ง ทำร้ายร่างกาย หลอกเอาทรัพย์สิน แนะครอบครัว ชุมชน สังคม ต้องร่วมประสานสร้างเกราะกันเฝ้าระวังคนชรา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เปิดเผยผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุในไทย” โดย นางจิราพร เกศพิชยวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ