Loading

wait a moment

Category: travel news

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาฝาย ตำบลท่าหินโงม ตำบลห้วยต้อน และตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูแลนคา มีพื้นที่ทั้งหมด 135,737.50 ไร่ หรือประมาณ 217 ตารางกิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ คือ ลำปะทาว และต้นน้ำชี มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดฟ้า และน้ำตกผาเอียง ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน

พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ

สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค เหมือนเป็นหนึ่งในตัวละครของภาพยนตร์ในอดีต ที่ พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ ที่ตั้งอยู่ย่านโบราณพระบรมมหาราชวัง จุดเด่นของที่นี่คือ ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารที่สร้างแบบ สถาปัตยกรรมยุโรป ขนาด 3 ชั้น ตัวอาคารทาสีเหลืองตัดกับลายเส้นสีขาว ส่วนหน้าต่างใช้สีเขียว ซึ่งสีอาคาร สีเหลือง ตัดเขียว เป็นที่นิยมกันมากในอดีต มีขนาดใหญ่และกว้างเป็นแนวยาว มองสุดลูกหูลูกตา ให้ความสวยงามเป็นระเบียบ